PSIHIJATAR - Poliklinika Alba

+381 35 565745 +381 69 604663
albaprokic@gmail.com
Go to content
Psihijatar

Psihijatrija je grana medicine koja se fokusira na dijagnozu, lečenje i sprečavanje mentalnih, emocionalnih i poremećaja ponašanja.

Pregled specijaliste psihijatra podrazumeva intervju pomoću koga procenjuje Vaše emocionalno stanje, proces razmišljanja, kognitivno funkcionisanje, i testiranje realiteta. Na temelju dobijenih podataka i Vašeg ponašanja, postavlja dijagnozu, predlaže terapiju i aktivno uključuje pacijenta u proces lečenja.

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove.

Sadržaj razgovora izmedju lekara I pacijenta predstavlja profesionalnu tajnu i poštuje se načelo privatnosti. Sve što klijent saopšti u tokom pregleda predstavlja tajnu. Bez dozvole pacijenta nikakav podatak iz razgovora ne može se saopštiti bilo kome drugom (bračnom drugu, rodjacima, prijateljima, poslodavcu). To je etička i zakoska obaveza lekara
2020. © Poliklinika Alba - All Rights Reserved.
Back to content